PRICES / PRISER 2017

 

 All prices listed are estimates. Acual cost may be more or less, depending on the condition of the sax
and the work that has to be done- and agreed to be done up front. Work may also be done based on hour rates
.

Alle priser under er estimater. Den aktuelle prisen kan bli mindre- eller mer avhengig av tilstanden på saksofonen og hvor mye arbeid som må gjøres.
Totalprisen kan enten fastsettes- og avtales på forhånd eller gjennomføres etter timerater.

Hour rate/ Timepris NOK 600,- inkl. MVA

Service

Chance necessary pads, cork, felt. Adjustment of pads tightness, level, venting, action and timing. Test playing.

Skifte utslitte puter, kork og filt. Justering av putenes tetthet, paralellitet mot tonehull, ventilering, action og timing. Testing.

 

Rebuild / Restaurering

Dissasembly of all parts,  cleaning, lubrication. Silver- or gold plated saxophones will be polished.
If necessary swedging of keys, removal of dents, straightening of body, realignment of posts, leveling of pad cups and toneholes, resoldering, change of springs, change of all pads/ cork/ felt.
Assembly, adjustment of pads tightness, level, venting, action and timing. Testing.

Fullstendig demontering, rensing og smøring. Sølv- og gullplate saksofoner blir pusset.
Om nødvendig stramming av klaviatur, fjerning av bulker, oppretting av kroppen mot skjevheter, oppretting av poster, utjevning/ retting av tonehull og pute-kopper.
Lodding, skifte av fjærer, puter, kork og filt. Montering, justering av putenes tetthet, paralellitet mot tonehull, ventilering, action og timing. Test spilling.

Priser inkl. MVA

Saxophone type Service Restoration Restoration
silver- or gold plate
SOPRANO 3.000,- 5.000,- 5.750,-
ALTO 3.000,- 5.250,- 6.000,-
TENOR 3.200,- 5.450,- 6.500,-
BARITONE 3.900,- 6.200,- 7.750,-

Before- and after restoration
The vintage saxophone workshop

WEB-PICTURE/Workshop_1.jpeg

WEB-PICTURE/Workshop_2.jpeg

Home